Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzirzynie-Koźlu ogłosiła po raz 10. konkurs literacki „Krajobrazy Słowa”. Prace o dowolnej tematyce – zestaw 5 wierszy lub prozę do 20 stron maszynopisu – należy przesłać do 31 grudnia 2002 r. W konkursie mogą brać udział wyłącznie autorzy niezrzeszeni w profesjonalnych związkach twórczych.

Organizatorzy proszą o przesłanie prac (4 egzemplarze maszynopisu opatrzone godłem) nigdzie nie publikowanych, ani nie nagradzanych na innych konkursach na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

Rynek 3

47-200 Kędzierzyn-Koźle

Do przesyłki należy dodać zaklejoną kopertę zawierającą powtórzone godło, imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Uczestnik konkursu może występować tylko pod jednym godłem.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lutym 2003 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konkursu lub pod numerem telefonu 077 prefiks 482-37-42.

wodnica