1929 – pisarz urodził się w Budapeszcie, w 1944 deportowano go do Oświęcimia, w 1945 roku uwolniony w Buchenwaldzie