Kwietniowa czarownica to jedna z tych powieści, które zmuszają czytelnika do porzucenia rzeczywistości pozaliterackiej, dopóki ostatnia strona książki nie zetknie się nieodwracalnie z wcześniejszymi stronicami. Piękna, niepokojąca, przerażająco realistyczna, a jednocześnie pełna skandynawskiej magii opowieść. Boleśnie i bezkompromisowo stawiane pytania o istotę człowieczeństwa.

dalsza część recenzji