Spotkanie z Wojciechem Jagielskim poświęcone jego najnowszej książce Modlitwa o deszcz odbędzie się w czwartek 28 listopada w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Rozmowę z autorem poprowadzi Witold Bereś, fragmenty książki przeczyta Zbigniew Zapasiewicz.

Wojciech Jagielski uczestniczył we wszystkich najważniejszych wydarzeniach historii Afganistanu ostatniej dekady. Obserwował narodziny i upadki tamtejszych reżimów, był świadkiem krwawych rebelii i bratobójczych wojen. W książce Modlitwa o deszcz opisał swoje doświadczenia, łącząc znakomity reportaż z przejmującą opowieścią o utopii, która od stuleci każe Afgańczykom odrzucać wszelkie kompromisy i żyć w rytm kolejnych wojen.
Nota wydawnicza

Modlitwa o deszcz jest owocem jedenastu podróży Wojciecha Jagielskiego do Afganistanu odbytych między wiosną 1992 roku a jesienią roku 2001. W świecie i w czasach zdominowanych przez kompromis, ewolucję i pogodzenie się z przykrym odkryciem, że rzeczywistość daleko odbiega od wyobrażeń, podróż do Afganistanu jest dla Europejczyka powrotem do świata zapomnianych, jeśli nie zdradzonych ideałów i prawd. W Afganistanie nie ma dróg na skróty, nie ma miejsca na udawanie, wszystko ma wymiar podstawowy. W Boga wierzy się tu naprawdę, a wolność ma posmak anarchii. Historia Afgańczyków, zwykle wbrew nim samym, jest nieustannym pasmem rewolucji i kontrrewolucji, tragicznie nieudanych poszukiwań doskonałego sposobu życia oraz natychmiastowego odrzucania wszystkiego, co obce, narzucone, co okazywało się pomyłką lub wymagało odstąpienia od utopijnych zazwyczaj wyobrażeń. Modlitwa o deszcz jest kroniką powstawania i upadków afgańskich reżimów oraz bratobójczych wojen, pocztem komendantów, watażków, świętobliwych mułłów i walecznych wojowników, ale przede wszystkim opowieścią o bezkompromisowym poszukiwaniu Absolutu, zabójczym i jednocześnie pozwalającym zachować godność, wolność oraz wierność podstawowym wartościom.”

Wojciech Jagielski (ur. 1960) – dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Współpracownik BBC, publikuje także w „Le Monde”. Specjalizuje się w tematyce Afryki oraz Azji Środkowej, Zakaukazia i Kaukazu. Świadek najważniejszych wydarzeń politycznych przełomu wieków na całym świecie. Stały obserwator wydarzeń w Afganistanie od wiosny 1992 roku. Autor książki Dobre miejsce do umierania, będącej owocem kilkuletnich podróży na Zakaukazie i Kaukaz w epoce rozpadania się imperium rosyjskiego i powstawania nowych, niepodległych państw.

Modlitwa o deszcz ukazała się nakładem wydawnictwa W.A.B. i zdobyła tytuł Warszawskiej Premiery Literackiej Listopada 2002 przyznawany przez warszawskich księgarzy. Spotkanie związane z oficjalnym przyznaniem tego tytułu rozpocznie się o godz. 17.00.

opr. wodnica