Protest wydawców przeciwko nielegalnemu kopiowaniu książek ma być jednym z najważniejszych akcentów 9. edycji Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA 2002. Organizatorzy przewidują również sympozjum oraz spotkania dyskusyjne i autorskich, m.in. z prof. Jerzym Bralczykiem, który wygłosi wykład „O języku miękkim i twardym”. Targi odbędą się w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej od 6 do 9 listopada. Udział zapowiedziało 71 wystawców, w tym 43 wydawnictwa uczelniane.

Jednym z najważniejszych akcentów tegorocznych Targów ATENA 2002 będzie zapowiedziany w roku ubiegłym protest wydawców przeciw naruszaniu prawa autorskich poprzez nielegalne kopiowanie książek. Forma protestu zostanie ujawniona dopiero podczas konferencji prasowej 4 listopada.

W programie towarzyszącym Targom ATENA przewidziano sympozjum i spotkania dyskusyjne. W czwartek 7 listopada odbędzie się sympozjum, którego pierwszym tematem będzie działalność wydawnicza Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji EURIDICE. Zaprezentuje ją koordynator tego programu Anna Smoczyńska. Drugim tematem będzie reprografia i związane z nią zmiany w prawie autorskim – z udziałem prof. Jana Błeszyńskiego i mec. Andrzeja Karpowicza.

W piątek 8 listopada prof. Jerzy Bralczyk wygłosi odczyt „O języku miękkim i twardym”. Odbędzie się także dyskusja autorów i wydawców na temat fotografii w publikacjach. Udział w dyskusji zapowiedział m.in. Janusz Fogler, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, a jednocześnie prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Tego samego dnia odbędzie się też spotkanie wydawców – uczestników Targów – z Radą Polskiej Izby Książki w sprawie powołania Sekcji Wydawców Akademickich PIK.

Po raz pierwszy w Targach ATENA 2002 wezmą udział wydawnictwa dwóch Akademii Wychowania Fizycznego – z Poznania i z Wrocławia, a także Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Wydawnictwo Naukowe PWN zapowiada natomiast specjalną ekspozycję związaną z 50-leciem oficyny.

Program Targów Atena 2002

Środa, 6 listopada

Politechnika Warszawska

Duża Aula

godz.12.00 – uroczyste otwarcie IX Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA 2002

godz.12.30 – ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką ATENA 2002 (przyznanie nagród i wyróżnień)

Mała Aula

godz.12.45 – koktajl

godz.14.00 – konferencja prasowa

Czwartek, 7 listopada

Sala Konferencyjna nr 206

Politechniki Warszawskiej

Sympozjum:

godz.11.00 – “Działalność wydawnicza Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji EURIDICE”

Pani Anna Smoczyńska – Koordynator Programu EURIDICE.

godz.13.20 – “Reprografia. Zmiany w prawie autorskim” – mec. Andrzej Karpowicz, prof. dr hab. Jan Błeszyński.

Piątek, 8 listopada

Sala Konferencyjna nr 206

Politechniki Warszawskiej

Sympozjum

godz.11.00 – “O języku miękkim i twardym”. – prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

godz.12.45 – “Autorzy i wydawcy o fotografii w publikacjach”. Uczestniczy Janusz Fogler – Prezes Związku Polskich Artystów Fotografików.

godz.14.00 – spotkanie wydawców z Radą Polskiej Izby Książki. Projekt powołania Sekcji Wydawców Akademickich.

Głównym organizatorem targów są Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

wodnica