Rozdział pierwszy

Przed trzema dniami Emily Thompson była prawowitą dziedziczką władcy Południowego Brzegu. Wszyscy żołnierze w mieście byli na jej rozkazy. Od chwili aresztowania nie widziała jednak nikogo oprócz strażników pod drzwiami. Zabroniono im z nią rozmawiać i nie próbowała ich do tego nakłaniać. Ostatnie, czego by chciała, to narazić na gniew dziadka kogoś niewinnego.