Tarkowski i kino religijne to tytuł najbliższego spotkania klubu filmowego w Centrum Kultury “Dworek Białoprądnicki” w Krakowie (ul. Papiernicza 2). Spotkania adresowane do młodzieży od 15 roku życia i wszystkich miłośników sztuki filmowej są bogato ilustrowane (na dużym ekranie) fragmentami wybranych dzieł filmowych. Program obejmuje m. in. podstawy wiedzy o filmie, analizę dzieła filmowego, historię kina. Najbliższy wieczór poświęcony sztuce Tarkowskiego odbędzie się we wtorek 1 marca o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Wtorki o 18.00 to stały termin spotkań klubu filmowego w “Dworku Białoprądnickim”. Zajęcia prowadzi Urszula Tes – filmoznawca, doktorantka Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ.

Strona Centrum Kultury “Dworek Białoprądnicki”

informacja nadesłana