55 000 haseł, 3301 zdjęć, rysunków i schematów, 401 artykułów, 290 map i 2000 stron: taką zawartość ma mieć 2-tomowa Encyklopedia Powszechna, której premierę wydawnictwo MUZA S.A. zapowiada na 12 listopada. Publikacja powstała na bazie Nouveau Larousse encyclopedique, a nad jej polską wersją przez kilka lat pracowała specjalnie powołana przez MUZĘ redakcja współpracująca z renomowanymi autorami i konsultantami.

W Encyklopedii Powszechnej MUZY obok typowych haseł encyklopedycznych zamieszczono, po raz pierwszy w polskim edytorstwie, artykuły i bogato ilustrowane wkładki z komentarzem. Artykuły to obszerne, przekrojowe teksty poświęcone wybranym zagadnieniom z różnych dziedzin, m.in. biogramy, hasła geograficzne, omówienia pojęć czy kierunków w nauce i kulturze. Wkładki są bogato ilustrowaną prezentacją obiektów kultury i najważniejszych zagadnień współczesnej nauki i historii. Przy doborze i opracowywaniu haseł zwracano uwagę na treści ważne dla polskiego czytelnika. Opracowano na nowo hasła i artykuły dotyczące zagadnień związanych z kulturą, nauką, historią i współczesnością Polski. Hasła i artykuły uzupełniono nowymi zdjęciami oraz mapami geograficznymi i historycznymi. Ponadto od początku opracowano lub napisano wiele haseł nie dotyczących bezpośrednio Polski, ale mieszczących się w polskim kanonie powszechnej wiedzy, zwłaszcza dotyczącej obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.

opr. wodnica