Niesielankowy obraz macierzyństwa czyli Księga początku Anny Nasiłowskiej będzie tematem spotkania Klubu Dobrej Książki w Katowicach. Autorka zbioru utworów poświęconych narodzinom dziecka będzie gościem Biblioteki Śląskiej (pl. Rady Europy 1, sala Benedyktynka) w czwartek 26 września o godz. 17.00.

Anna Nasiłowska utrwaliła w formie drobnych utworów swoje przemyślenia i odczucia związane z narodzinami córki. Powstała proza częściowo poetycka, częściowo naturalistyczna, o narracji nierzadko przechodzącej w bezpośredni ton zwierzenia. Wyłania się z niej obraz skomplikowanego związku matki i dziecka, zmagań kobiety z rozbieżnymi uczuciami wobec maleństwa i z reakcjami własnego ciała na wstrząs, jakim był moment jego narodzin. Poród wydaje się tu czymś wbrew naturze ludzkiej, przynosi bowiem ból, cierpienie i niechęć do własnego ciała.

Paradoksalnie jednak książka obrazująca drogę wewnętrzną matki od gniewu, związanego z poczuciem dewastacji własnego ciała do pełnej ciepła akceptacji córeczki, jest pochwałą macierzyństwa i ukazuje triumf woli życia nad śmiercią i nicością, z której nowe istnienie zdołało się wyrwać.

opr. na podst. noty wydawnictwa W>A>B. wodnica