Życie z dzieckiem upośledzonym umysłowo nie musi być nieszczęściem, ale na odwrót – może być twórcze i ciekawe, pełne radości i satysfakcji – udowadnia Anna Sobolewska w książce Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Autorka pisze o rehabilitacji i rozwoju własnej córki – 13-letniej dziś Cecylii. Spotkanie z Sobolewską i Wojciechem Eichelbergerem prowadzone przez Małgorzatę Baranowską odbędzie się w poniedziałek 3 czerwca o 18.30 w Domu Literatury (Krakowskie Przedmieście 87/89) w Warszawie.

Od wydawcy:

„Problemy rozwoju, rehabilitacji oraz edukacji dzieci upośledzonych umysłowo, a także ich integracji ze społeczeństwem rzadko pojawiają się w polskiej literaturze. Anna Sobolewska w swojej pionierskiej książce Cela. Odpowiedź na zespół Downa podejmuje te zagadnienia. Opisuje historię swojej córki Cecylii, dziewczynki z zespołem Downa. Cela chodzi do szkoły integracyjnej, doskonale wypełnia rozmaite role społeczne i zadziwia wyobraźnią oraz talentami artystycznymi.

Autorka opowiada o uczuciach towarzyszących narodzinom dziecka upośledzonego i reakcjach otoczenia. Opisuje pierwsze doświadczenia rehabilitacyjne, rozwijanie samodzielności Celi oraz jej umiejętności praktycznych i myślenia abstrakcyjnego. W dalszych rozdziałach mówi o kształtowaniu się wyobraźni dziecka, o pierwszych sukcesach i niepowodzeniach w szkole, o mitach i przesądach związanych z zespołem Downa. Przedstawia przy tym rezultaty terapii opartej na zabawie i wspólnym uczestnictwie w kulturze. Rzeczowo omawia zalety i wady programów edukacyjnych, metod nauki czytania i zajęć z rówieśnikami w przedszkolach integracyjnych. Pokazuje, że życie z dzieckiem upośledzonym umysłowo nie musi być nieszczęściem, ale na odwrót – może być twórcze i ciekawe, pełne radości i satysfakcji.

Książka Anny Sobolewskiej Cela. Odpowiedź na zespół Downa jest przede wszystkim świadectwem miłości do dziecka. Będzie dużym wsparciem dla rodziców, którzy doświadczają uczuć niepewności i bezradności w obliczu intelektualnej niepełnosprawności dziecka i spotykają się z nieprzychylnymi reakcjami otoczenia.

Anna Sobolewska jest krytykiem i historykiem literatury, profesorem w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, autorką książek: Polska proza psychologiczna. 1945–1950 (1979), Mistyka dnia powszedniego (1992), Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego (1997). Od czasu urodzenia w 1989 roku córki Cecylii, obciążonej zespołem Downa, pisuje artykuły na ten temat, bierze udział w pracach krajowych i zagranicznych stowarzyszeń rodziców dzieci z zespołem Downa”.

Organizatorami spotkania są: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Warszawie i Wydawnictwo W.A.B., którego nakładem ukazała się książka Cela. Odpowiedź na zespół Downa.

wodnica