Sterne Laurence (1713-1768) – angielski pisarz. Ukończył studia teologiczne w Cambridge, w 1737 r. przyjął święcenia kapłańskie i do końca życia utrzymywał się z probostwa anglikańskiego. Był człowiekiem chorowitym (zmarł na gruźlicę), bardzo towarzyskim i uczuciowym. Wydał pod pseudonimem Yoric 7 tomów kazań The Sermons of Mr. Yoric (1760-1769). Jednak do historii literatury Sterne przeszedł jako autor wydawanej w częściach i niedokończonej powieści humorystycznej Życie i myśli JWPana Tristrama Shandy (1760-1767). Jest to pierwsza powieść autotematyczna, tzn. przedstawiająca samo powstawanie dzieła literackiego oraz pierwsza, w której zburzona została chronologia zdarzeń. Prawdziwą rewolucją okazały się eksperymenty z czasem w utworze, operowanie symultanicznością czy oryginalne sposoby zaburzania chronologii zdarzeń.

Podobna w narracji jest jego następna powieść – Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy (1768), która, mimo że była parodią, stała się sztandarowym utworem sentymentalizmu. W Polsce Sterne był bardzo popularny, do jego miłośników należeli Stanisław August, Krasicki, Karpiński, filomaci z Mickiewiczem. Tłumaczone na wiele języków powieści Sterne’a miały duży wpływ na kształtowanie postaw i konwencji pisarskich.