Leopold Staff – poeta i dramaturg, urodzony w 1878 roku we Lwowie. W tym mieście skończył szkołę średnią i uniwersytet – na wydziale prawa i literatury romańskiej.

Wiele podróżował po Europie – był we Włoszech i Niemczech, przez dłuższy czas mieszkał w Paryżu.

Po powrocie osiadł znowu we Lwowie. Zajmował się tam pisaniem poezji i wydawaniem Sympozjonu – serii utworów największych światowych twórców literatury i filozofii.

Po pierwszej wojnie światowej twórca przeniósł się do Warszawy, w której mieszkał nieprzerwanie do powstania w 1944 roku. Po jego upadku, podobnie jak inni mieszkańcy stolicy, przemierzył Polskę, na pewien czas osiadł w Krakowie, by po kilku latach powrócić do Warszawy. Tam zmarł w 1957 roku.

Poeta zadebiutował tomikiem Sny o potędze, wydanym w 1901 roku. Rok później ukazał się poemat Mistrz Twardowski.

W czasach PRL-u poeta był kilkakrotnie wyróżniany nagrodami państwowymi, otrzymał m.in. Order Sztandaru Pracy I stopnia.

Wybrana bibliografia:

dramaty – Skarb, Godiva, Igrzysko, Wawrzyny;

zbiory wierszy – Dzień duszy, Ptakom niebieskim, Gałąź kwitnąca, Łabędź i lira, Śladem stopy antycznej, Tęcza łez i krwi, Ścieżki polne, Ucho igielne, Barwa miodu, Wiklina, Dziewięć muz.

GIB