Jerzy Liebert – poeta katolicki, tłumacz prozy rosyjskiej.

Żył krótko, od roku 1904 do 1931. Pisał o katolicyzmie w ujęciu ziemskim – zajmował się witalnością, biologią.

Zmarł na gruźlicę.

Zostawił po sobie tylko trzy zbiory wierszy: Druga ojczyzna, Gusła i wydaną po śmierci Kołysankę jodłową.

GIB