Profesor Jerzy Łukaszewski, prof. Bronisław Geremek, Zygmunt Kubiak i Jacek Sariusz-Wolski wezmą udział w spotkaniu na temat przyłączenia Polski do Unii Europejskiej. Punktem wyjścia do rozmowy będzie najnowsza książka Łukaszewskiego CEL: EUROPA. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej opublikowana przez wydawnictwo Noir sur Blanc. Dyskusję, która odbędzie się 18 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, poprowadzi Jacek Żakowski.

Profesor Jerzy Łukaszewski studiował i doktoryzował się na Uniwersytecie Poznańskim. Karierę naukową rozpoczął na KUL-u, dwa lata studiował również na Uniwersytecie Harvarda w USA. W latach 1972-1990 był rektorem College d’Europe, instytutu podyplomowych studiów europejskich w Brugii. Uniwersytet Aix-Marseille przyznał mu doktorat honoris causa. Od 1990 do 1996 r. piastował urząd ambasadora RP we Francji. Jest autorem licznych publikacji w różnych językach na tematy historyczne, polityczne i “europejskie”. Mieszka obecnie w Brukseli, ale wykłada historię integracji europejskiej na kilku uczelniach polskich.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 18 listopada o godz. 18.00 w sali wystawowej (parter) BUW przy ul. Dobrej 56/66.

opr. wodnica