Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na wystawy w Kamienicy Hipolitów i Pałacu Krzysztofory. Będzie można nich zobaczyć twórczość Bronisława Schönborna (1909–1971) – rysownika, który głównym motywem swojego dzieła uczynił Kraków.

Zaprezentowanych zostanie blisko dwieście prac artysty. Wystawa m za zadanie przypomnieć dzieła rysownika i pokazać jak wyglądają współcześnie zarejestrowane przez niego miejsca. Czarno-białe rysunki  Schönborna sąsiadować będą ze współczesnymi fotografiami.

Oddajmy głos organizatorom:

Twórczość plastyczną poświęcił przede wszystkim rysunkowi wykonanemu ołówkiem bądź kredką, rzadziej tuszem. Dzięki emocjonalnemu walorowi prac wykraczają one poza czysto dokumentacyjny charakter. Miejski entourage nadaje utrwalonej na nich zabytkowej architekturze niepowtarzalny charakter i nastrój. Tę cechę, która czyni z Krakowa bardzo atrakcyjne, „magiczne” miasto, intuicyjnie odkrywają zwiedzający je turyści.

Schönborn utrwalał na rysunkach budowle miasta, a także portale, bramy, podwórka, klatki schodowe, piwnice, detale architektoniczne (np. godła kamienic, drzwi, kołatki, kraty, latarnie). Ze wszystkich prac  Schönborna najbardziej monumentalnym dziełem jest cykl rysunków dotyczący wzgórza wawelskiego. Zawarty w nich mistrzowski kunszt plastyczny, pozwala je ocenić jako najlepszy artystycznie zespół w dorobku rysownika.

Wernisaż wystawy: 14 marca 2012, godz. 17.00, Kamienica Hipolitów
Wystaw czynna: 15 marca – 20 maja 2012 w Kamienicy Hipolitów i Pałacu Krzysztofory

Więcej informacji Muzeum Historii Krakowa