Najmłodszą polską pisarką (’83), autorką wydanej niedawno, a już głośnej powieści „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”, laureatką konkursu miesięcznika Twój Styl „Dzienniki Polek 2000”, oraz „różnych innych, pomniejszych i powiększych, ona sama nie wie” (jak pisze we własnej notce biograficznej) przeprowadza Piotr Czerski.

rozmawiał Piotr Czerski