Kazimierz Moczarski – autor jednej z najbardziej znanych polskich książek o II wojnie światowej.

Żył w latach 1907-1975. Był prawnikiem i dziennikarzem. W czasie wojny działał jako oficer wywiadu antyhitlerowskiego. Po zakończeniu okupacji został aresztowany i, jak na ironię, oskarżony o współpracę z Niemcami. Skazano go na śmierć. Później wyrok złagodzono. Zanim to jednak nastąpiło, Moczarski oczekiwał na jego wykonanie siedząc w jednej celi z innym skazańcem – hitlerowskim generałem Jurgenem Stroopem. Dzielili razem jedną celę przez dziewięć miesięcy. W tym czasie Moczarski namówił swego niedawnego wroga na zwierzenia. W ten sposób powstała książka Rozmowy z katem, która stała się przerażającym świadectwem okrucieństw, jakich dopuścili się okupanci.

Proza ta została przetłumaczona na niemal wszystkie języki europejskie, a także – na japoński. Weszła też na listę obowiązkowych lektur szkolnych.

GIB