Bronisław Maj – poeta metafizyczny i eseista. Jeden z najlepszych poetów młodego pokolenia.

Urodził się w 1953 roku. Mieszka w Krakowie. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Szkole Twórczego Pisania.

Należał do redakcji kwartalnika literackiego „Na Głos”.

Ma w swoim dorobku zaledwie kilka tomików wierszy, ale dały mu one pozycję uznanego polskiego poety – zarówno w kraju, jak i za granicą. Otrzymał kilka prestiżowych nagród literackich. Zbiory tego poety, to: Wiersze, Taka wolności. Wiersze z lat 1971-1975, Album rodzinny, Zagłada świętego miasta, Zmęczenie, Światło.

Maj jest również autorem książki o poecie Tadeuszu Gajcym.

GIB