Aleksander Kamiński – pisarz i działacz społeczny.

Urodził się w 1903 roku. Był pedagogiem, historykiem i jednym z najważniejszych działaczy ruchu harcerskiego w Polsce.

Skończył studia historyczne i archeologiczne na Uniwersytecie Warszawskim.

W czasie okupacji był szefem organizacji małego sabotażu „Wawer”. Pełnił również funkcję kierownika Biura Informacji i Propagandy Okręgu Warszawskiego AK. W tym czasie napisał powieść, która przyniosła mu ogromną popularność – Kamienie na szaniec – historię walki harcerzy z okupantem. Książka ukazała się już w 1943 roku. Była podpisana pseudonimem Kamińskiego – Juliusz Górecki.

Do tematyki harcerskiego ruchu oporu pisarz wracał jeszcze w książce Zośka i Parasol. Opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich. Stworzył też Książkę wodza zuchów i piosenkę Płonie ognisko i szumią knieje.

Po wojnie był przewodniczącym Naczelnej Rady Harcerskiej i wykładowcą w katedrze pedagogiki społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Zmarł w 1978 roku.

GIB